Machinery
Material Handling
Mechanical Parts
Electronics Components
Raw Material
Service Industry
All E-book
Book Detail Back 
S.T.C. MATAL INDUSTRY CO., LTD. 


File type : pdf

Price : Free


Read :              

 
Facebook ถูกอกถูกใจเล่มไหน อย่าลืม share นะครับ

Twitter
 
     
Book Synopsis

            รับซ่อมเครื่องจักรกล รับทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รับทำชิ้นส่วนประกอบ  งานปรับปรุงเครื่องจักรกล รับสร้างเครื่องจักรกลตามแบบ รับออกแบบเครื่องจักรกล

บริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

                บริษัทฯ ได้ทราบถึงปัญหาของงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล รวมถึงการจัดหาวัสดุเพื่อทำชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล และการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุชิ้นส่วนอะไหล่ ก่อนการนำไปใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล และเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรกลในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม
                 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความภูมิใจที่ได้รับความพอใจในการให้บริการจากกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมซีเมนต์, อุตสาหกรรมโลหะ, อุตสาหกรรมยาง, อุตสาหกรรมการหล่อโลหะ และอุตสาหกรรมอาหาร เชื่อมประกอบงานตามแบบ,  Fabrication, ติดตั้งเครื่องจักรไลน์การผลิต, Installation Prodvetion plant, สแปรรูปงานอุตสาหกรรม (กลึง, กัด ตัด, ใส), Heary machinry, โมดิฟายเครื่องจักรกล, Modify machining, ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม, Enginering