Machinery
Material Handling
Mechanical Parts
Electronics Components
Raw Material
Service Industry
All E-book
Book Detail Back 
Brandex Directory Co., Ltd. Year 2012 


File type : pdf

Price : Free


Read :              

 
Facebook ถูกอกถูกใจเล่มไหน อย่าลืม share นะครับ

Twitter
 
     
Book Synopsis
 
วิสัยทัศน์
บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด จะพัฒนาสือโฆษณาที่มีความเป็นเลิศเพื่อการให้บริการแก่กลุ่ม ลูกค้า และสังคม มุ่งผลิต และ พัฒนาบุคลากรในเรื่องการให้บริการแบบมืออาชีพ
 
 
พันธกิจ
- ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์, สื่อเว็บไซด์, สื่อมัลติมีเดีย, สื่อดิจิตอล, สื่อเทคโนโลยี, สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค
- ผู้ให้บริการที่ปรึกษาและวางแผนการสำรวจตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นสื่อกลางสร้างสายสัมพันธ์ธุรกิจที่ยั่งยืน
- ผู้ให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ