Products

POUND CONCRETE PRODUCTS CO., LTD.
File type : pdfRead                ถูกอกถูกใจเล่มไหน อย่าลืม share นะครับ


ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่หลากหลาย เช่น เสาเข็ม, พื้นสำเร็จรูป, คานสะพาน,เสาเข็มเขื่อน และชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ขบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน ISO จึงทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสม่ำเสมอ ประกอบกับการบริการขนส่ง และติด ตั้งที่รวดเร็วทันเวลาด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบโดยทีมงานบริหารมืออาชีพที่มีคุณภาพ จึงทำให้ท่านไว้วางใจมอบหมายภาระกิจ งานผลิตภัณฑ์คอนกรีตของท่านให้เราดูแล