Products

SINSOMBOON TRADING CO., LTD.
File type : pdfRead                ถูกอกถูกใจเล่มไหน อย่าลืม share นะครับ


บริษัท สินสมบูรณ์เทรดดิ้ง จำกัด         มีการดำเนินงานโดย คุณสุทิน วงศ์สืบชาติ กรรมการผู้จัดการ ใน ปี พ.ศ. 2530 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกยี่ห้อทุกประเภท ทั้งขายส่งและขายปลีก ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และ Modern Trade         บริษัทฯ ได้เน้นคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจกับตัวสินค้ามากกว่า 24 ปี และบริษัทยังได้เน้นการทำงานกันแบบครอบครัว ทุกฝ่ายมีความใกล้ชิดกัน และบริษัทจะมีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องปีละ 2-3 ครั้งซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และความใกล้ชิดกับลูกค้าเหมือนครอบครัวเดียวกัน บริษัทฯ ก็ยังให้ความสำคัญกับบุคลากรภายในองค์กรโดยยึดหลักว่า